De stichting en haar doel

Stichting De Blarickhof levert bijdragen aan de versterking van de gezondheid en het welzijn van inwoners van het Gooi door het verstrekken van subsidies aan projecten en vernieuwingen.

Projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen moeten gericht zijn op activiteiten die vernieuwing, verdieping, integratie bewerkstelligen met betrekking tot zorg en welzijn.

Het bestuur van de stichting beoordeelt ieder kwartaal de ontvangen subsidie-aanvragen. Het maximum subsidie-bedrag per initiatief/project is € 50.000,-; normale exploitatiekosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Stichting en haar doel magenta beeld