De stichting en haar doel

Stichting De Blarickhof heeft als doel het verlenen van subsidies voor initiatieven en projecten in de eerstelijnsgezondheidszorg, voornamelijk ten behoeve van de inwoners van het dorp Blaricum. Onder de eerste lijn wordt verstaan de rechtstreeks toegankelijke hulp die wordt verleend door bijvoorbeeld: huisarts, tandarts, algemeen maatschappelijk werk en thuiszorg.

Projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen moeten gericht zijn op activiteiten die vernieuwing, verdieping, integratie en samenhang in de zorg en de gezondheidszorg bevorderen. Er kan geen subsidie worden verstrekt voor projecten welke direct zijn gerelateerd aan de normaal te achten exploitatiekosten.
De voorkeur gaat uit naar het subsidiëren van nieuwe initiatieven. Het bestuur van de stichting beoordeelt de subsidieaanvragen.

Stichting en haar doel magenta beeld