De stichting

De stichting en haar doel

 • Stichting De Blarickhof levert bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van inwoners van het Gooi door het verstrekken van subsidies aan projecten en vernieuwingen.

  Projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen moeten gericht zijn op activiteiten die vernieuwing, verdieping en integratie bewerkstelligen met betrekking tot zorg en welzijn.

  Het bestuur van de stichting beoordeelt ieder kwartaal de ontvangen subsidie-aanvragen. Het maximum subsidie-bedrag per initiatief/project is € 50.000,-; normale exploitatiekosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

 • Stichting De Blarickhof levert bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van inwoners van het Gooi door het verstrekken van subsidies aan projecten en vernieuwingen.

  Projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen moeten gericht zijn op activiteiten die vernieuwing, verdieping en integratie bewerkstelligen met betrekking tot zorg en welzijn.

  Het bestuur van de stichting beoordeelt ieder kwartaal de ontvangen subsidie-aanvragen. Het maximum subsidie-bedrag per initiatief/project is € 50.000,-; normale exploitatiekosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Doelgroep

Doelgroep, project en werkgebied

 • Subsidie-aanvragers komen in het algemeen uit zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook uit andere maatschappelijke organisaties.

  Zoals organisaties die vernieuwingen starten of het laten deelnemen van mensen uit het Gooi met een beperking aan activiteiten als sport, dagbesteding of natuurbeleving.

  Ook regionale initiatieven die gericht zijn op preventie, zoals het voorkomen van eenzaamheid, informatie over alcohol en drugs, obesitas en dementie kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

 • Subsidie-aanvragers komen in het algemeen uit zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook uit andere maatschappelijke organisaties.

  Zoals organisaties die vernieuwingen starten of het laten deelnemen van mensen uit het Gooi met een beperking aan activiteiten als sport, dagbesteding of natuurbeleving.

  Ook regionale initiatieven die gericht zijn op preventie, zoals het voorkomen van eenzaamheid, informatie over alcohol en drugs, obesitas en dementie kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Voorbeelden

Voorbeelden van verstrekte subsidies

 • Afgelopen jaren zijn tal van subsidies toegekend aan zorgverleners en organisaties in het Gooi.

  Voorbeelden van toegekende subsidies zijn:

  • Bijdrage aan de E-Health- kosten van een nieuw Hospice in de regio
  • Subsidie voor informatie-bijeenkomsten van huisartsen over het thema 'Beslissingen rond het levenseinde van ouderen'
  • Subsidie voor speciale fietsen voor lichamelijk beperkten aan een atletiekvereniging
  • Bijdrage voor het opzetten van informatiemateriaal ten behoeve van het vroegtijdig onderkennen van Autisme Spectrum Stoornis

 • Afgelopen jaren zijn tal van subsidies toegekend aan zorgverleners en organisaties in het Gooi.

  Voorbeelden van toegekende subsidies zijn:

  • Bijdrage aan de E-Health- kosten van een nieuw Hospice in de regio
  • Subsidie voor informatie-bijeenkomsten van huisartsen over het thema 'Beslissingen rond het levenseinde van ouderen'
  • Subsidie voor speciale fietsen voor lichamelijk beperkten aan een atletiekvereniging
  • Bijdrage voor het opzetten van informatiemateriaal ten behoeve van het vroegtijdig onderkennen van Autisme Spectrum Stoornis

Bestuur

Bestuur van Stichting De Blarickhof

 • Het bestuur van Stichting De Blarickhof bestaat uit vijf personen die werkzaam dan wel woonachtig zijn in het Gooi en allen ervaring hebben met de zorg, welzijn en participatie van burgers.

  De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

  Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar, beoordeelt nieuwe project-aanvragen en volgt de voortgang van gesubsidieerde projecten en vernieuwingen.

  Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
  Annette Dümig       (voorzitter)
  Ellen Hageman      (secretaris)
  Chris van Bentum  (penningmeester)
  Elsbeth Willems     (lid)
  Maud Eeuwen        (lid)

 • Het bestuur van Stichting De Blarickhof bestaat uit vijf personen die werkzaam dan wel woonachtig zijn in het Gooi en allen ervaring hebben met de zorg, welzijn en participatie van burgers.

  De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

  Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar, beoordeelt nieuwe project-aanvragen en volgt de voortgang van gesubsidieerde projecten en vernieuwingen.

  Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
  Annette Dümig       (voorzitter)
  Ellen Hageman      (secretaris)
  Chris van Bentum  (penningmeester)
  Elsbeth Willems     (lid)
  Maud Eeuwen        (lid)

Aanvraag

Aanvraag subsidie

 • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend (één per project) bij de secretaris via info@stichtingdeblarickhof.nl

  U kunt het aanvraagformulier downloaden en dient dit volledig in te vullen, zodat wij een duidelijk beeld kunnen krijgen van het project, het te bereiken doel, het aantal mensen dat hiermee bereikt of geholpen wordt en de door uw organisatie te leveren eigen bijdrage. Afhankelijk van de omvang en duur van het project en van de verstrekte subsidie ontvangen wij tussentijds een voortgangsverslag.
  Na afronding van het project ontvangen wij van u een kort verslag over het bereikte resultaat. Als sprake is van co-financiering door derden vernemen wij dat ook graag.

  Projectkosten worden uitsluitend vergoed als ze aantoonbaar in directe relatie staan tot de vernieuwing of het project; directe of indirecte bijdragen aan de normaal te achten bedrijfsvoering komen niet voor subsidie in aanmerking. Bij toekenning van de subsidie zullen wij met u overleggen over mogelijke gezamenlijke publiciteit. Gedeeltelijke of gehele afwijzing van de gevraagde subsidie staat niet open voor bezwaar of beroep.

 • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend (één per project) bij de secretaris via info@stichtingdeblarickhof.nl

  U kunt het aanvraagformulier downloaden en dient dit volledig in te vullen, zodat wij een duidelijk beeld kunnen krijgen van het project, het te bereiken doel, het aantal mensen dat hiermee bereikt of geholpen wordt en de door uw organisatie te leveren eigen bijdrage. Afhankelijk van de omvang en duur van het project en van de verstrekte subsidie ontvangen wij tussentijds een voortgangsverslag.
  Na afronding van het project ontvangen wij van u een kort verslag over het bereikte resultaat. Als sprake is van co-financiering door derden vernemen wij dat ook graag.

  Projectkosten worden uitsluitend vergoed als ze aantoonbaar in directe relatie staan tot de vernieuwing of het project; directe of indirecte bijdragen aan de normaal te achten bedrijfsvoering komen niet voor subsidie in aanmerking. Bij toekenning van de subsidie zullen wij met u overleggen over mogelijke gezamenlijke publiciteit. Gedeeltelijke of gehele afwijzing van de gevraagde subsidie staat niet open voor bezwaar of beroep.

Contact

E-mail
info@stichtingdeblarickhof.nl
Web
http://www.stichtingdeblarickhof.nl
spelletje

Neem contact op