Voorbeelden van verstrekte subsidies

Afgelopen jaren zijn tal van subsidies toegekend aan zorgverleners en organisaties in het Gooi.

Voorbeelden van toegekende subsidies zijn:

  • Bijdrage aan de E-Health- kosten van een nieuw Hospice in de regio
  • Subsidie voor informatie-bijeenkomsten van huisartsen over het thema 'Beslissingen rond het levenseinde van ouderen'
  • Subsidie voor speciale fietsen voor lichamelijk beperkten aan een atletiekvereniging
  • Bijdrage voor het opzetten van informatiemateriaal ten behoeve van het vroegtijdig onderkennen van Autisme Spectrum Stoornis

Voorbeelden van verstrekte subsidies cyaan beeld