Doelgroep, project en werkgebied

  • Als doelgroep voor het verstrekken van subsidie beschouwt het bestuur alle werkers en instellingen die zich binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in het aangegeven werkgebied bezighouden met zowel zorg als gezondheidszorg.
  • Het werkgebied heeft als zwaartepunt het dorp Blaricum.
  • Personele kosten kunnen slechts worden vergoed als ze in directe relatie staan tot het project. Directe of indirecte bijdrage aan de normaal te achten exploitatiekosten van de zorgaanbieders, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Doelgroep, project en werkgebied yellow beeld