Doelgroep, project en werkgebied

Subsidie-aanvragers komen in het algemeen uit zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook uit andere maatschappelijke organisaties.

Zoals organisaties die vernieuwingen starten op het laten deelnemen van mensen uit het Gooi met een beperking aan activiteiten als sport, dagbesteding of natuurbeleving.

Ook regionale initiatieven die gericht zijn op preventie, zoals het voorkomen van eenzaamheid, informatie over alcohol- en drugs, obesitas en dementie kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Doelgroep, project en werkgebied yellow beeld