Bestuur van Stichting De Blarickhof

Het bestuur van Stichting De Blarickhof bestaat uit vijf personen die werkzaam dan wel woonachtig zijn in het Gooi en allen ervaring hebben met de zorg, welzijn en participatie van burgers.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar, beoordeelt nieuwe project-aanvragen en volgt de voortgang van gesubsidieerde projecten en vernieuwingen.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Annette Dümig       (voorzitter)
Ellen Hageman      (secretaris)
Chris van Bentum  (penningmeester)
Elsbeth Willems     (lid)
Maud Eeuwen        (lid)

Bestuur van Stichting De Blarickhof purple beeld