Bestuur van Stichting De Blarickhof

Het bestuur van de stichting komt regelmatig bijeen om aangemelde subsidieprojecten te beoordelen, tevens de voortgang van lopende projecten te bekijken en eventueel te bespreken met de projectleider van het project waaraan een subsidie is verstrekt.

Het bestuur bestaat uit vijf leden die een relatie hebben met en/of woonachtig zijn te Blaricum.

Bestuur van Stichting De Blarickhof purple beeld