Aanvraag subsidie

De subsidieaanvraag kan worden ingediend bij de secretaris. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van een bij de secretaris van het fonds verkrijgbaar aanvraagformulier. Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een concreet werkplan en moet een toetsbaar eindresultaat hebben. Bij dat werkplan hoort een financiële onderbouwing van de eigen inbreng en de gevraagde subsidie. Indien er een (deel)subsidie wordt verstrekt vraagt het bestuur om op basis van een afgesproken frequentie een voortgangsrapportage te leveren.


Beslissingen van het bestuur over het toekennen van subsidies aan projecten, staan niet open voor beroep.


Voor meer informatie of het aanvragen van een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met onze secretaris van Stichting De Blarickhof via ons e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via het correspondentieadres:

Postbus 186, 1260 AD Blaricum

Aanvraag subsidie green beeld